Kościec głowy – czaszka

QS1-2

W kośćcu głowy należy wyróżnić tę część czaszki, która tworząc puszkę kostną osłania mózgowie — jest to mózgoczaszka i część twarzowa, zwana też częścią trzewną czaszki, do której zalicza się również kość gnykową, leżącą w obrębie szyi.

W czaszce można wyróżnić 6 ścian: ścianę górną, zwaną sklepieniem, utworzoną przez łuskę kości czołowej, parzystą kość ciemieniową i łuskę kości potylicznej. Ścianę dolną, zwaną też podstawą czaszki, tworzą idąc od przodu do tyłu: część oczodołowa kości czołowej i wklinowana między nie blaszka pozioma kości sitowej z otworami sitowymi, pośrodku której znajduje się grzebień koguci, kość klinowa, dalej ku tyłowi części skaliste i sutkowe obu kości skroniowych oraz część podstawna, części boczne  i łuska kości potylicznej. Ścianę przednią tworzą: kość czołowa, kości nosowe, kość jarzmowa, szczęka, żuchwa. Ścianę tylną ogranicza i stanowi łuska kości potylicznej. Ściany boczne są utworzone przez łuskę kości skroniowej i skrzydło większe kości klinowej.


 

Related Posts

About The Author

Add Comment