Świnoujście

01538c6a321ae8d385c24b4088e10544

Miasto, w co trudno uwierzyć, zajmuje aż 44 wyspy, a największe z nich to Uznam, Wolin i Karsibór. Wo­dy oblewające kurort – z północy Bałtyku, a z południa Świny i Zalewu Szczecińskiego – przyczyniają się do znacz­nego złagodzenia klimatu. Dzięki specyficznemu mikro­klimatowi i solankom można tu leczyć różne choroby. Świnoujście, które prawa miejskie uzyskało dopiero w 1765 r., to także port – jego początki sięgają XVIII w. – ważny ze względu na regularne kursy promów do Da­nii, Niemiec i Szwecji. W 1824 r. miasto zyskało status kąpieliska morskiego, a wkrótce potem zasłynęło jako jed­na z najmodniejszych miejscowości wypoczynkowych w Europie. Zanim zostanie wybudowany podwodny tunel, jak pod kanałem La Manche (planowane jest takie rozwiązanie), lub most, podobny do przejścia łączącego Szwecję z Danią, trzeba przez Świnę przepłynąć promem (bezpł.). Prom dla pieszych wyrusza z Warszowa; kierowcy samochodów z rejestracją inną niż świnoujska muszą w sezonie jechać do promu w Karsiborze (prowadzą do niego drogowskazy kierujące do „centrum”).

Z latarnią sąsiaduje udostępniony do zwiedzania Fort Gerharda, XlX-wiecznv fragment Twierdzy Morskiej Świ­noujście. Bronił on wschodniego wejścia do portu przed wrogimi okrętami – dzięki korzystnemu usytuowaniu sta­nowił główne ogniwo strategiczne twierdzy. W forcie tury­stów wita strażnik w historycznym mundurze oraz komendant-przewodnik w pruskim uniformie. Na terenie obiektu można zajrzeć do kazamat, zapoznać się z pruską musztrą oraz wystrzelić z armaty. Czasowa wystawa prezentuje kul­tury Słowian i wikingów, przypominając, że pierwszym warownym grodem w tym regionie była Wineta.

W budynku dawnego ratusza, ozdobionym herbem miasta (gryf pomorski z kotwicą), mieści się niewielkie, ale warte uwagi Muzeum Rybołówstwa Morskiego ze zbiorami etnograficznymi oraz wystawami związanymi z historią miasta i regionu. Do najciekawszych eksponatów należy zabytkowy wiklinowy kosz plażowy oraz wyrzeźbiony herb Świnoujścia. Równie interesujące są: ekspozycja starych urządzeń nawigacyjnych, kolekcja szkieletów, preparowa­nych ryb, muszli oraz akwarium, w którym pływają piranie.

Muzeum_rybolostwa

park-zdrojowy-swinoujscie

Na północ od centrum ciągnie się zabytkowy park zdrojo­wy, wytyczony przez samego Petera Josepha Lennego, któ­ry dyrektorował w ogrodach królewskich w Berlinie. W 60- hektarowym parku, z malowniczymi alejkami zbiegającymi się przy rondkach, rośnie ponad 60 gatunków drzew i krze­wów — najstarsze mają 150 lat. Koło ujścia Świny, również na terenie parku, zachowały się XIX-wieczne forty. Przy ul. Jachtowej udostępniono do zwiedzania „Fort Anioła — Engelsburg”. W tym imponującym bastionie mieści się wystawa materiałów archiwalnych i eksponatów dokumen­tujących dzieje twierdzy i portu w Świnoujściu . Do 1992 r. fort zajmowała jednostka radziecka; obecnie spotyka się w nim Towarzystwo Miłośników Fortu Anioła.

Related Posts

About The Author

Add Comment