Problemy z NLPZ

leki

Paracetamol i wszystkie leki przeciwzapalne, włączając w to aspirynę, ibuprofen i inhibitory COX-2, mają dwie istotne wady. Po pierwsze, wszystkie powodują podrażnienie błony śluzowej żołądka. Leki te po­trafią tak dotkliwie uszkodzić ścianki żołądka i jelita cienkiego, że aż doprowadzić do krwawień i innych groźnych powikłań. Nawet nie­wielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym są bardzo niebez­pieczne, ponieważ mogą wywoływać niedokrwistość i inne problemy. Krwotok z wrzodów żołądka jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Nawet około 30 procent pacjentów przyjmujących NLPZ cierpi z po­wodu ich szkodliwych działań na przewód pokarmowy.

Po drugie, innym zagrożeniem wynikającym z przyjmowania tych le­ków (nie licząc aspiryny ) jest fakt, że mogą one powodować wzrost ci­śnienia tętniczego. Nie ma to większego znaczenia u pacjentów z pra­widłowym lub niskim ciśnieniem, ale jeśli ciśnienie jest podwyższone (co najmniej 140 na 90), stosowanie NLPZ może doprowadzić do znacznego nadciśnienia. Osoba z wysokim ciśnieniem lub taka, która skończyła 65 lat (gdy mniej więcej połowa populacji cierpi na nadci­śnienie), jest zagrożona wskutek przyjmowania NLPZ, także ze wzglę­du na zwiększenia ryzyka wystąpienia udaru, choroby nerek lub serca.

Related Posts

About The Author

Add Comment