Homofobia i jej skutki

Wyróżnionym przez Weinberga czynnikiem warunkującym homofobię jest poczucie zagrożenia wartości. Każdy, kto nie akceptuje systemu wartości danego społeczeństwa, może być posądzany o podkopywanie jego fundamentów. Człowiek, który ma inne cele niż większość, staje się obiektem podejrzeń. Osoby uważane za nonkonformistów spotykają się z potępieniem. Fakt, że homoseksualista nie dąży, na przykład, do heteroseksualnego małżeństwa, utrudnia objęcie go różnymi apelami kierowanymi do społeczeństwa. Odmienny system wartości homoseksualistów stanowi problem dla rządu i wielkich firm. Łatwiej jest zwrócić na siebie uwagę, kiedy odwołuje się do powszechnych wartości. Uniwersalne programy reklamowe nie odnoszą się do ludzi homoseksualnych. Zdaniem Melosika, ta sytuacja uległa w ostatnich latach zmianie. Dziś firmy tak konstruują kampanie reklamowe, by dotrzeć równocześnie do osób hetero- i homoseksualnych. Zwiększająca się liczba osób o odmiennej niż heteroseksualna orientacji stanowi wielką grupę potencjalnych nabywców. W dobie coraz większej konkurencji, korporacje po prostu nie mogą pozwolić sobie na pomijanie tak licznej grupy konsumentów.lgbtfobia

Ostatni motyw to egzystencja bez zastępczej nieśmiertelności. Weinberg uważa, że istnienie homoseksualizmu dręczy niektórych dlatego, że myśl o ludziach niemających dzieci odnawia w nich lęk przed śmiercią. Gloryfikacja prokreacji ze wszystkimi zwyczajami, które ją popierają, tworzy rytuał obejścia śmierci. Ludzi heteroseksualnych drażni myśl, że człowieka homoseksualnego może nie interesować sprawa pozostawienia po sobie potomstwa. Uważają oni, że nie jest w porządku, gdy istota ludzka odchyla się od ogólnie przyjętego wzorca egzystencji (por. Weinberg, 1991). Należy w tym miejscu zauważyć, że rozważania Weinberga są niepełne, ponieważ część homoseksulistów pragnie wychowywać dzieci ze wcześniejszych związków heteroseksualnych lub chce dzieci adoptować.

beso-homofobia-5


Sprawdź kafle do łazienki Nirrad

Related Posts

About The Author

Add Comment